Voorhof afgeladen vol voor geschiedsverhalen over barakkenkamp

Voorhof afgeladen vol voor geschiedsverhalen over barakkenkamp Biddinghuizen - 23 maart 2017.  Woensdagavond werd in kerk- en zalencentrum De Voorhof een avond gehouden van de Stichting Geschiedschrijving Dronten over het barakkenkamp bij Biddinghuizen. In een avondvullend programma werden de geïnteresseerde bezoekers getrakteerd op boeiende verhalen over het prilste begin van ons dorp.

Frits Schmidt opende als voorzitter van de stichting de avond, met de 'bekenning' dat ze als organisatie gehoopt hadden de zaal 'De Deel' voor driekwart vol te krijgen. Dat die hoop meer dan bewaarheid werd, bleek wel toen Henk Potgieter extra stoelen moest bijzetten in de grote kerkzaal. Schmidt was niet de enige aanwezige van de stichting. Ook Biddinghuizer leden, zoals Cor van Dijke, Liesbeth Busch en Wim Kapteyn staken hun handen uit de mouwen tijdens de avond die grotendeels werd gepresenteerd door de 89-jarige bakker Egbert Tietema.

Presentatoren Egbert Tietema en Cees van Ruler

Basis voor samenleving
Tietema trapte de avond af met de legendarische woorden "Hallo, volk!". Het zette de toon van de avond: een afwisseling tussen serieuze geschiedenis en vrolijke anekdotes. De avond was verdeeld in vier blokken en in het eerste blok, blikte Tietema, samen met Cees van Ruler, terug op de beginjaren van het kamp (dat zich bevond op de plaats waar nu een deel van het industrieterrein ligt). Tietema vertelde hoe het was als bakker van buiten de gemeente, geïllustreerd door diverse foto's, waaronder een foto van de oude bus die hij ooit kocht voor 6.000 gulden. Maar ook als bestuurslid van diverse verenigingen uit de beginjaren. "In het kamp is de basis gelegd voor veel van wat later de Biddinghuizer samenleving is geworden. Denk hierbij aan Altobi, het jeugdwerk en ook de kerkelijke gemeenschap zette er de eerste stappen".

Wonen en leven
Het barakkenkamp werd gebouwd voor de eerste pioniers van de polder. Gezinnen, zoals de familie Van Ruler, woonden er langere tijd. Cees van Ruler, die vertelde over hoe het was om op te groeien op het kamp, woonde er van 1963 tot 1970. Veel van de kleine bedrijven waren gericht op de landbouw en Rijksdienst en de ondersteuning hiervan. Jan de Wildt en Henny Damen vertelden over het jeugdwerk dat namens de SSKW vanuit het kamp werd gedaan. De kantine was een centrale plaats voor veel dorpsactiviteiten.

Op twee schermen werden foto's geprojecteerd, zodat iedereen een beeld kon krijgen van het leven in het kamp

Andere bestemming
Toen het dorp verder groeide, kreeg het kamp steeds andere bestemmingen. Het jeugdwerk was sinds 1978 verplaatst naar Het Koetshuis en toen er vluchtelingen kwamen vanuit de oorlog in Vietnam, werden ook in Biddinghuizen diverse groepen vluchtelingen opgevangen. Sun Tran Huu vertelde hierover in een persoonlijk verhaal. Over de situatie in Vietnam destijds en over de vlucht met een gammel bootje, waarvan maar 95 van de 98 opvarenden het overleefden. In de zaal waren - tot verrassing van Tietema - ook twee Vietnamese vrouwen aanwezig die ooit onderdak vonden bij de familie Tietema.

Emoties
Ook een roerige en verdrietige periode uit de geschiedenis van Biddinghuizen werd niet overgeslagen. Een ruzie tussen jeugd uit Biddinghuizen en Vietnamese jeugd van het kamp liep uit op een steekpartij, waarbij een inwoner van Biddinghuizen het leven liet en een ander zwaar gewond raakte. Ook nu, 35 jaar dato, riep dit emoties op bij de aanwezigen en diverse mensen reageerden met hun verhalen van toen. De gebeurtenis werd aangehaald om te illustreren hoe het 'warme bad' voor de opvang van vluchtelingen in korte tijd kon omslaan en hoe deze periode op ongeplande wijze werd afgesloten. Doordat op dit onderdeel de (verder uitstekende) regie even ontbrak, pakte het onderwerp niet helemaal goed uit en was de pauze een welkome onderbreking.

Archieffoto van het barakkenkamp

Middenland
Het slot van de avond was voor ondernemer Bernard de Haan. Hij vertelde op komische wijze over woongemeenschap Middenland, zoals het kamp vanaf 1983 genoemd werd. Een idealistisch samenleven van mensen met ook kleine bedrijven en proeftuin voor Nederland op dit gebied. Van de bedrijven die ooit startten in Middenland, is alleen het bedrijf van De Haan, Lasbedrijf Efesto, nog over. Toen het contract met de stichting vijf jaar later afliep, was er geen bestemming meer voor het kamp en werd het grotendeels gesloopt.

De Stichting Geschiedschrijving kan terugkijken op een zeer informatieve en geslaagde avond. De collecte bij de uitgang van de gratis toegankelijke avond, bracht veel geld in het laatje. Ook zijn diverse Biddinghuizers donateur geworden van de stichting. Meer informatie over de stichting vindt u op http://www.geschiedschrijvingdronten.nl.

Klik hier voor alle foto's
(Meer foto's volgen)

Redactie BHZNet.nl

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht

© 2020 Kerk- en zalencentrum De Voorhof - Realisatie: BHZNet.nl - Nieuws uit Biddinghuizen en Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat