Actueel

Einde nadert……
 
De bouw vordert gestaag en daarmee komen we steeds dichter bij het punt dat het huidige kerk en zalencentrum De Voorhof zijn functie zal beeindigen. De Voorhofcommissie die altijd de verantwoordelijkheid heeft gehad voor de exploitatie sluit zich aan bij onderstaande bericht van de PGB. Dit betekent dat er GEEN horeca activiteiten meer in De Voorhof zullen plaatsvinden vanaf 1 april 2020. Voor activiteiten na heropening van het verbouwde kerkelijk gedeelte en tijdens de sloop grote kerk en herbouw sport en horeca is de PGB verantwoordelijk. Via de website van de Protestante Gemeente Biddinghuizen kunt u zich aanmelden.
www.pgbiddinghuizen.nl
 
Namens het team van “De Voorhof” danken we alle gebruikers en vertrouwen we op een mooie voortzetting van activiteiten onder de nieuwe vlag van het MFG2 !!!
 
Beheerdersechtpaar, Henk en Ria Potgieter,
Voorhof beheerscommissie, Wilfried Groot Koerkamp, Wim van Vliet, Adri van Nieuwenhuizen, Jos Heeman, Jan van Leeuwen en Jan Jochemsen
 
Mededeling van de kerkenraad
Biddinghuizen - 6 maart 2020.  Na uitvoerige gesprekken met alle betrokkenen is gebleken, dat er op dit moment geen zekerheid is om de werkzaamheden van het kosters-, beheerdersechtpaar Henk en Ria Potgieter in het nieuwe MFC voort te zetten.


Als gevolg hiervan heeft de kerkenraad het emotionele besluit genomen om de dienstverbanden met hen te beëindigen. Na diverse gesprekken tussen een afvaardiging van de kerkenraad en Henk en Ria Potgieter worden de dienstverbanden vrijwillig, met wederzijds goedvinden per 1 juli 2020 beëindigd. Concreet betekent dit dat Henk en Ria Potgieter per 1 april 2020 niet meer aanwezig zullen zijn in de Voorhof. Vanaf 1 april tot aan de verhuizing naar de nieuwe kerkzaal zullen er in de Voorhof alleen nog kerkelijke activiteiten en repetities van de koren plaatsvinden.
 
De kerkenraad heeft de leden van de Protestantse Gemeente hierover tijdens de besloten gemeenteavond van 5 maart jl. geïnformeerd.
 
Henk en Ria vragen enige terughoudendheid en respect van een ieder zodat zij het op hun eigen tijd en manier een plek kunnen geven.
  
Kerkenraad Protestantse Gemeente Biddinghuizen,  6 maart 2020
 
 

Verkoop van keukeninventaris en meubilair uit de Voorhof

Verkoop van keukeninventaris en meubilair uit de Voorhof Biddinghuizen - 1 juni 2020.  Door de verbouwing en verhuizing van de Protestantse Gemeente Biddinghuizen is er keukeninventaris en meubilair uit de Voorhof beschikbaar voor de verkoop.  Lees verder ->

Nog één rondje door de kerk voordat 'ie echt dichtgaat

Nog één rondje door de kerk voordat 'ie echt dichtgaat Biddinghuizen - 14 mei 2020.  Biddinghuizenaren kunnen deze week voor het laatst door de oude kerkzaal van De Voorhof lopen. Zondag is de laatste dienst vanuit de zaal aan het Akkerhof. Daarna gaat het pand definitief dicht, en op den duur tegen de vlakte.  Lees verder ->

Afscheid van kerkgebouw in speciale kerkdienst

Afscheid van kerkgebouw in speciale kerkdienst Biddinghuizen - 8 mei 2020.  Zondag 17 mei is een markeringsmoment in de geschiedenis van de Protestantse Gemeente Biddinghuizen en van kerkcentrum De Voorhof. Na een intensief, jarenlang traject wordt half mei de nieuwe kerkzaal opgeleverd. In een speciale online kerkdienst wordt hierbij stilgestaan. Persoonlijk afscheid kan ook. Op afspraak kan zo voor het laatst een blik worden geworpen op de zaal.  Lees verder ->

Klokken van Hoop en Troost – laatste keer op 5 mei

Klokken van Hoop en Troost – laatste keer op 5 mei Biddinghuizen - 1 mei 2020.  Op 18 maart is begonnen met het wekelijks luiden van de klokken van de kerken op woensdagavond van 19.00 tot 19.15 uur. Deze klokken van hoop en troost verbinden mensen over de grenzen van sociaal isolement heen en roepen op om te bidden voor allen die ziek of in de rouw zijn en voor hen die zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.  Lees verder ->

Protestantse Kerk vol ondanks coronamaatregelen

Protestantse Kerk vol ondanks coronamaatregelen Biddinghuizen - 13 april 2020.  Vanwege de coronacrisis moeten de kerken noodgedwongen leeg blijven. Om de gelovigen toch te bedienen, worden de diensten nu in veel gemeenten opgenomen en via de sociale media verspreid. Dat betekent wel dat er wordt gepreekt voor lege stoelen en banken.  Lees verder ->© 2020 Kerk- en zalencentrum De Voorhof - Realisatie: BHZNet.nl - Nieuws uit Biddinghuizen en Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat