Actueel

Einde nadert……
 
De bouw vordert gestaag en daarmee komen we steeds dichter bij het punt dat het huidige kerk en zalencentrum De Voorhof zijn functie zal beeindigen. De Voorhofcommissie die altijd de verantwoordelijkheid heeft gehad voor de exploitatie sluit zich aan bij onderstaande bericht van de PGB. Dit betekent dat er GEEN horeca activiteiten meer in De Voorhof zullen plaatsvinden vanaf 1 april 2020. Voor activiteiten na heropening van het verbouwde kerkelijk gedeelte en tijdens de sloop grote kerk en herbouw sport en horeca is de PGB verantwoordelijk. Via de website van de Protestante Gemeente Biddinghuizen kunt u zich aanmelden.
www.pgbiddinghuizen.nl
 
Namens het team van “De Voorhof” danken we alle gebruikers en vertrouwen we op een mooie voortzetting van activiteiten onder de nieuwe vlag van het MFG2 !!!
 
Beheerdersechtpaar, Henk en Ria Potgieter,
Voorhof beheerscommissie, Wilfried Groot Koerkamp, Wim van Vliet, Adri van Nieuwenhuizen, Jos Heeman, Jan van Leeuwen en Jan Jochemsen
 
Mededeling van de kerkenraad
Biddinghuizen - 6 maart 2020.  Na uitvoerige gesprekken met alle betrokkenen is gebleken, dat er op dit moment geen zekerheid is om de werkzaamheden van het kosters-, beheerdersechtpaar Henk en Ria Potgieter in het nieuwe MFC voort te zetten.


Als gevolg hiervan heeft de kerkenraad het emotionele besluit genomen om de dienstverbanden met hen te beëindigen. Na diverse gesprekken tussen een afvaardiging van de kerkenraad en Henk en Ria Potgieter worden de dienstverbanden vrijwillig, met wederzijds goedvinden per 1 juli 2020 beëindigd. Concreet betekent dit dat Henk en Ria Potgieter per 1 april 2020 niet meer aanwezig zullen zijn in de Voorhof. Vanaf 1 april tot aan de verhuizing naar de nieuwe kerkzaal zullen er in de Voorhof alleen nog kerkelijke activiteiten en repetities van de koren plaatsvinden.
 
De kerkenraad heeft de leden van de Protestantse Gemeente hierover tijdens de besloten gemeenteavond van 5 maart jl. geïnformeerd.
 
Henk en Ria vragen enige terughoudendheid en respect van een ieder zodat zij het op hun eigen tijd en manier een plek kunnen geven.
  
Kerkenraad Protestantse Gemeente Biddinghuizen,  6 maart 2020
 
 

Zondag kerkdienst vanuit De Voorhof live op Omroep Flevoland

Zondag kerkdienst vanuit De Voorhof live op Omroep Flevoland Biddinghuizen - 20 maart 2020.  Door de coronacrisis kunnen veel kerkdiensten niet doorgaan. Omroep Flevoland zendt daarom zolang de crisis duurt elke zondag een dienst live uit. Zondagochtend is dat de doopdienst van de Protestantse Kerk De Voorhof in Biddinghuizen. Predikante Margriet van de Bunt zal voorgaan.  Lees verder ->

Klokken van hoop en troost

Klokken van hoop en troost Biddinghuizen - 18 maart 2020.  Om in deze onzekere tijd een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de landelijke Raad van Kerken op om de komende drie woensdagen (18 en 25 maart en 1 april) van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Met deze 'klokken van hoop en troost' kunnen geloofsgemeenschappen mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen.  Lees verder ->

Kerkbezoekers volgen dienst vanaf de bank

Kerkbezoekers volgen dienst vanaf de bank Biddinghuizen - 15 maart 2020.  De periode voor Pasen is voor veel christenen een bijzondere periode, welke doorgaans wordt beleefd via diverse erediensten. Dit jaar is dat door het coronavirus anders dan anders. De Protestantse Gemeente Biddinghuizen heeft alle activiteiten tot en met 31 maart afgelast, dus ook de kerkdiensten. Gelovigen konden daarom terecht op internet.  Lees verder ->

Protestantse Gemeente annuleert kerkdiensten en activiteiten

Protestantse Gemeente annuleert kerkdiensten en activiteiten Biddinghuizen - 13 maart 2020.  De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Biddinghuizen (PGB) heeft besloten de landelijke richtlijnen aangaande de maatregelen ter bestrijding van het Corona virus te volgen. Dit houdt voor Biddinghuizen in dat met onmiddellijke ingang alle kerkelijke bijeenkomsten van de Protestantse Gemeente, inclusief de eredienst, tot in ieder geval 31 maart geen doorgang vinden.  Lees verder ->

Hartverwarmende reacties na filmochtend Stichting Onder Dak

Hartverwarmende reacties na filmochtend Stichting Onder Dak Biddinghuizen - 5 maart 2020.  Ter afsluiting van het feestjaar '25 jaar Stichting Onder Dak Gehandicaptenberaad Dronten' heeft de stichting afgelopen 29 februari een filmochtend georganiseerd in de bioscoop van De Meerpaal. Deze ochtend werd mede mogelijk gemaakt dankzij een gift van de diaconie van de Protestantse Gemeente Biddinghuizen.  Lees verder ->© 2020 Kerk- en zalencentrum De Voorhof - Realisatie: BHZNet.nl - Nieuws uit Biddinghuizen en Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat